viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressursar i naturfag for ungdomstrinn og vidaregåande skule

Logg inn med Feide
Logg inn uten Feide
Radioaktivitet

Radioaktivitet Naturfag Vg1

Hausten 2006 vart den tidlegare KGB-spionen Litvinenko forgifta i London. Finn ut kva slags stoff han vart forgifta av, og vurder helseeffektar av stråling.

Virus og vaksine

Virus og vaksine Naturfag 8.–10. trinn

Finn ut kvifor vi kan vi bli sjuke av virus, korleis immunforsvaret verkar og kva vaksinar betyr for folkehelsa. Undervegs skal du bruke og lage modellar.

Klimaendringar

Klimaendringar Naturfag 8.–10. trinn

Bli klimasmart – tren på å delta i samtalar om klimaendringar og bidra til å finne løysingar.

DNA i kriminalsaker

DNA i kriminalsaker Biologi 2 og ToF

Følg politiet og rettsgenetikarar i arbeidet med å løyse ei kriminalsak. Undervegs skal de framstille DNA-profilar og bruke DNA-registeret og eit slektsforskingsregister.

Gentesting

Gentesting Naturfag vg1

Kva er samanhengen mellom gen og eigenskapar? Kva kan ein gentest fortelje oss? Hjelp Genja i prosessen der ho prøvar å finne ut meir om gena sine.

Generell relativitetsteori

Generell relativitetsteori Fysikk 2

Einsteins teori snudde den klassiske fysikken på hovudet. I denne forbløffande teorien er ikkje lenger gravitasjon ei kraft, men ein eigenskap ved tid og rom.

Kvantefysikk

Kvantefysikk Fysikk 2

Bli med inn i kvantefysikken. Ei forunderleg og fascinerande mikroverd som bryt med klassisk fysikk.

Animasjoner

Animasjonar og oppgåver Naturfag 8.–Vg1

Korte aktivitetar innan ulike tema.

Celler | Protein | Nordlys

viten.no er ei teneste frå Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland