viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressursar i naturfag for ungdomstrinn og vidaregåande skule

Logg inn med Feide
Logg inn uten Feide
Klimaendringar

Klimaendringar Naturfag 8.–10. trinn

Bli klimasmart – tren på å delta i samtalar om klimaendringar og bidra til å finne løysingar.

DNA i kriminalsaker

DNA i kriminalsaker Biologi 2 og ToF

Følg politiet og rettsgenetikarar i arbeidet med å løyse ei kriminalsak. Undervegs skal de framstille DNA-profilar og bruke DNA-registeret og eit slektsforskingsregister.

Gentesting

Gentesting Naturfag vg1

Kva er samanhengen mellom gen og eigenskapar? Kva kan ein gentest fortelje oss? Hjelp Genja i prosessen der ho prøvar å finne ut meir om gena sine.

Generell relativitetsteori

Generell relativitetsteori Fysikk 2

Einsteins teori snudde den klassiske fysikken på hovudet. I denne forbløffande teorien er ikkje lenger gravitasjon ei kraft, men ein eigenskap ved tid og rom.

Kvantefysikk

Kvantefysikk Fysikk 2

Bli med inn i kvantefysikken. Ei forunderleg og fascinerande mikroverd som bryt med klassisk fysikk.

Animasjoner

Animasjonar og oppgåver Naturfag 8.–Vg1

Korte aktivitetar innan ulike tema.

Celler | Protein | Nordlys

viten.no er ei teneste frå Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland