Tekniske krav

For å bruke Viten-programma må Adobe Flash Player vere installert (gratis) og nettlesaren bør godta sprettoppvindauge på viten.no.

Merk! Adobe Flash Player finst ikkje for iPhone og iPad, men nettlesaren Puffin kan til ein viss grad få det til å fungere.

Adobe Flash Player

Flash er ein teknologi som er under utfasing , men det skal framleis fungere til rundt 2020. Ulike nettlesarar har begynt å legge inn litt fleire tersklar for at Flashplayer skal bli aktivert. Meir informasjon om korleis installere og aktivere Flashplayer i ulike nettlesarar finn du på: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
NB! På skolen sine datamaskinar må truleg IKT-ansvarleg installere Adobe Flash Player.

Sprettoppvindauge (pop-up)

I Viten-programma opnast som regel dei skriftlege oppgåvene i eigne vindauge. Slik kan du gå tilbake til andre sider samstundes som du jobbar med svaret. Sidan sprettoppvindauge har blitt bruka mykje til å vise reklame på Internett har det blitt vanleg å ha blokkeringsfunksjon på maskinene. Dei fleste nye nettlesarane har blokkeringsfunksjon innebygd, men det er òg mange andre tilleggsprogram som har denne funksjonen. Eksempel på slike program kan vere Google-verktøylinja og Norton Internet Security. Brukar du slike program bør du stille dei inn slik at dei godtek sprettoppvindauge på viten.no.

Illustration