Registreringsskjema for lærar

Viss du har Feide-id, gå rett til Feide-pålogging

Viten er eit forskings- og utviklingsprosjekt ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa. Svara til elevane og lærarane sine kommentarar vil kunne bli lese av forskarar knytt til senteret. Data vil i så fall vere anonymisert for forskarane.

Vi anbefaler å bruke e-postadressa di som brukarnamn.
Dersom du ikkje har e-postadresse eller ikkje vil bruke ho, kan du oppgi eit brukarnamn som f.eks. olavhansen. Du kan leggje til ei e-postadresse seinare.
Passordet må vere på 6-20 teikn.
Lærerillustrasjon