viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag  for ungdomstrinn og videregående skole 

Logg inn med Feide
Logg inn uten Feide
Klimaendringer

Klimaendringer Naturfag 8.–10. trinn

Bli klimasmart – tren på å delta i samtaler om klimaendringer og bidra til å finne løsninger.

DNA i krimimanlsaker

DNA i kriminalsaker Biologi 2 og ToF

Følg politiet og rettsgenetikere i arbeidet med å løse en kriminalsak. Underveis skal dere framstille DNA-profiler og bruke DNA-registeret og et slektsforskningsregister.

Gentesting

Gentesting Naturfag vg1

Hva er sammenhengen mellom gener og egenskaper? Hva kan en gentest fortelle oss? Hjelp Genja i prosessen der hun prøver å finne ut mer om genene sine.

Generell relativitetsteori

Generell relativitetsteori Fysikk 2

Einsteins teori snudde den klassiske fysikken på hodet. I denne forbløffende teorien er ikke lenger gravitasjon en kraft, men en egenskap ved tid og rom.

Kvantefysikk

Kvantefysikk Fysikk 2

Bli med inn i kvantefysikken. En forunderlig og fascinerende mikroverden som bryter med klassisk fysikk.

Animasjoner

Animasjoner og oppgaver Naturfag 8.–Vg1

Samling animasjoner og tilhørende oppgaver fra gamle Viten-programmer. Det vil komme flere animasjoner etter hvert.

Gamle programmer

Krever flash
Celler

Celler Naturfag 8.-10. trinn

Et program om cellers oppbygning, celledeling, DNA og arv.

Ernæ,rning og helse

Ernæring og helse Naturfag vg1

Et program om næringsstoffer - deres kjemiske kjennetegn og hvorfor de er viktige for kroppen, hovedtrekkene i fordøyelsen og omsetting av næringsstoffer i kroppen.

Fotosyntese

Fotosyntese Biologi 2

Programmet handler om fotosyntese, spalteåpninger og planters tilpasninger til fotosyntese i ulike omgivelser.

Nordlys

Nordlys Naturfag vg1

Hvordan oppstår nordlys? Hvor og når kan nordlys observeres?

Norge blir til

Norge blir til Naturfag 8.-10. trinn

Et program i naturgeografi/ geologi. Programmet tar for seg bl.a. platedrift, landformer, istid og jordarter.

Olje

Olje Geofag 2

Et program om sedimentering, porøsitet og lagring av olje og oljefelt i Norge og norsk oljehistorie.

Planter i rommet

Planter i rommet Naturfag 8.-10. trinn

Et program om fotosyntese, celleånding, planters formering og romfart.

Platetektonikk

Platetektonikk Geofag X og 1

Et nettbasert undervisnings-opplegg med animasjoner og interaktive oppgaver til temaet platetektonikk.

viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Merethe Frøyland