viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag  for ungdomstrinn og videregående skole 

Logg inn med Feide
Logg inn uten Feide
Klimaendringer

Klimaendringer Naturfag 8.–10. trinn

Bli klimasmart – tren på å delta i samtaler om klimaendringer og bidra til å finne løsninger.

DNA i krimimanlsaker

DNA i kriminalsaker Biologi 2 og ToF

Følg politiet og rettsgenetikere i arbeidet med å løse en kriminalsak. Underveis skal dere framstille DNA-profiler og bruke DNA-registeret og et slektsforskningsregister.

Gentesting

Gentesting Naturfag vg1

Hva er sammenhengen mellom gener og egenskaper? Hva kan en gentest fortelle oss? Hjelp Genja i prosessen der hun prøver å finne ut mer om genene sine.

Generell relativitetsteori

Generell relativitetsteori Fysikk 2

Einsteins teori snudde den klassiske fysikken på hodet. I denne forbløffende teorien er ikke lenger gravitasjon en kraft, men en egenskap ved tid og rom.

Kvantefysikk

Kvantefysikk Fysikk 2

Bli med inn i kvantefysikken. En forunderlig og fascinerende mikroverden som bryter med klassisk fysikk.

Gamle programmer

Krever flash
Celler

Celler Naturfag 8.-10. trinn

Et program om cellers oppbygning, celledeling, DNA og arv.

Dinosaurjakt

Dinosaurjakt Naturfag 8.-10. trinn

Reis rundt i verden på jakt etter argumenter som støtter eller avviser hypotesen om slektskap mellom dinosaurer og fugler.

Ernæ,rning og helse

Ernæring og helse Naturfag vg1

Et program om næringsstoffer - deres kjemiske kjennetegn og hvorfor de er viktige for kroppen, hovedtrekkene i fordøyelsen og omsetting av næringsstoffer i kroppen.

Fotosyntese

Fotosyntese Biologi 2

Programmet handler om fotosyntese, spalteåpninger og planters tilpasninger til fotosyntese i ulike omgivelser.

Fysikk

Fysikkoppgaver Fysikk 1

Her utfordres du til selv å observere hendelser, foreta målinger og gjøre beregninger innenfor alle hovedområdene i Fysikk 1.

Fysikk

Fysikkoppgaver Fysikk 2

Her utfordres du til selv å observere hendelser, foreta målinger og gjøre beregninger innenfor hovedområdene i Fysikk 2.

Hydrogen

Hydrogen Naturfag vg1

Bli med til forskningsstasjonen McMurdo i Antarktis. I løpet av toktet lærer du om solceller, brenselceller og hydrogen som energibærer.

Kloning

Kloning Naturfag vg1

Programmet gir en innføring i temaet kloning og er organisert rundt kloning av gener, celler, planter, dyr og mennesker.

Nordlys

Nordlys Naturfag vg1

Hvordan oppstår nordlys? Hvor og når kan nordlys observeres?

Norge blir til

Norge blir til Naturfag 8.-10. trinn

Et program i naturgeografi/ geologi. Programmet tar for seg bl.a. platedrift, landformer, istid og jordarter.

Olje

Olje Geofag 2

Et program om sedimentering, porøsitet og lagring av olje og oljefelt i Norge og norsk oljehistorie.

Planter i rommet

Planter i rommet Naturfag 8.-10. trinn

Et program om fotosyntese, celleånding, planters formering og romfart.

Platetektonikk

Platetektonikk Geofag X og 1

Et nettbasert undervisnings-opplegg med animasjoner og interaktive oppgaver til temaet platetektonikk.

viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Merethe Frøyland