viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag  for ungdomstrinn og videregående skole 

Logg inn med Feide
Logg inn uten Feide
Klimaendringer

Klimaendringer Naturfag 8.–10. trinn

Bli klimasmart – tren på å delta i samtaler om klimaendringer og bidra til å finne løsninger.

DNA i krimimanlsaker

DNA i kriminalsaker Biologi 2 og ToF

Følg politiet og rettsgenetikere i arbeidet med å løse en kriminalsak. Underveis skal dere framstille DNA-profiler og bruke DNA-registeret og et slektsforskningsregister.

Gentesting

Gentesting Naturfag vg1

Hva er sammenhengen mellom gener og egenskaper? Hva kan en gentest fortelle oss? Hjelp Genja i prosessen der hun prøver å finne ut mer om genene sine.

Generell relativitetsteori

Generell relativitetsteori Fysikk 2

Einsteins teori snudde den klassiske fysikken på hodet. I denne forbløffende teorien er ikke lenger gravitasjon en kraft, men en egenskap ved tid og rom.

Kvantefysikk

Kvantefysikk Fysikk 2

Bli med inn i kvantefysikken. En forunderlig og fascinerende mikroverden som bryter med klassisk fysikk.

Animasjoner

Animasjoner og oppgaver Naturfag 8.–Vg1

Korte aktiviteter innen ulike tema.

Celler | Proteiner | Nordlys | Fotosyntese, celleånding og karbonkretsløp

viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Merethe Frøyland