viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag  for ungdomstrinn og videregående skole 

Generell relativitetsteori

Generell relativitetsteori Fysikk 2

Einsteins teori snudde den klassiske fysikken på hodet. I denne forbløffende teorien er ikke lenger gravitasjon en kraft, men en egenskap ved tid og rom.

Celler

Celler Naturfag 8.-10. trinn

Et program om cellers oppbygning, celledeling, DNA og arv.

Dinosaurjakt

Dinosaurjakt Naturfag 8.-10. trinn

Reis rundt i verden på jakt etter argumenter som støtter eller avviser hypotesen om slektskap mellom dinosaurer og fugler.

Ernæ,rning og helse

Ernæring og helse Naturfag vg1

Et program om næringsstoffer - deres kjemiske kjennetegn og hvorfor de er viktige for kroppen, hovedtrekkene i fordøyelsen og omsetting av næringsstoffer i kroppen.

Fotosyntese

Fotosyntese Biologi 2

Programmet handler om fotosyntese, spalteåpninger og planters tilpasninger til fotosyntese i ulike omgivelser.

Fysikk

Fysikkoppgaver Fysikk 1

Her utfordres du til selv å observere hendelser, foreta målinger og gjøre beregninger innenfor alle hovedområdene i Fysikk 1.

Fysikk

Fysikkoppgaver Fysikk 2

Her utfordres du til selv å observere hendelser, foreta målinger og gjøre beregninger innenfor hovedområdene i Fysikk 2.

Genteknologi

Genteknologi Naturfag vg1

Innføring i temaet genteknologi med fokus på teknikker og konkrete eksempler. Ny oppdatert versjon! Cellebiologien ligger nå i Celler.

Hydrogen

Hydrogen Naturfag vg1

Bli med til forskningsstasjonen McMurdo i Antarktis. I løpet av toktet lærer du om solceller, brenselceller og hydrogen som energibærer.

Kloning

Kloning Naturfag vg1

Programmet gir en innføring i temaet kloning og er organisert rundt kloning av gener, celler, planter, dyr og mennesker.

Kvantefysikk

Kvantefysikk Fysikk 2

Bli med inn i kvantefysikken. En forunderlig og fascinerende mikroverden som bryter med klassisk fysikk.

Nordlys

Nordlys Naturfag vg1

Hvordan oppstår nordlys? Hvor og når kan nordlys observeres?

Norge blir til

Norge blir til Naturfag 8.-10. trinn

Et program i naturgeografi/ geologi. Programmet tar for seg bl.a. platedrift, landformer, istid og jordarter.

Olje

Olje Geofag 2

Et program om sedimentering, porøsitet og lagring av olje og oljefelt i Norge og norsk oljehistorie.

Planter i rommet

Planter i rommet Naturfag 8.-10. trinn

Et program om fotosyntese, celleånding, planters formering og romfart.

Platetektonikk

Platetektonikk Geofag X og 1

Et nettbasert undervisnings-opplegg med animasjoner og interaktive oppgaver til temaet platetektonikk.

viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Merethe Frøyland

Innlogging