Registreringsskjema for elev

Viss du har Feide-id, gå rett til Feide-pålogging

Når du registrerer deg på viten.no vil læraren din kunne lese og kommentere alle svara dine. Svara vil også kunne bli lese av forskarar knytt til Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa. Data vil i så fall vere anonymisert for forskarane.

Vi anbefaler å bruke e-postadressa di som brukarnamn.
Dersom du ikkje har e-postadresse eller ikkje vil bruke ho, kan du oppgi eit brukarnamn som f.eks. olavhansen. Du kan leggje til ei e-postadresse seinare.
Dersom du har fått ein klassekode av læraren din, oppgi denne. Har du ikkje fått ein kode enno, kan du melde deg inn i ei klasse seinare.
Elevillustrasjon