Arbeidsbok

Er du enig eller uenig? (Gå til denne siden)

Oppgave 1

Her er tre påstander fra tegneserien:

  • Make peace not CO2.
  • CO2 er en naturlig gass. Den er jo ikke farlig.
  • CO2 har ikke noe med temperatur å gjøre.

Er du enig eller uenig i disse påstandene? Begrunn svaret.

Ikke besvart

Kulderekord (Gå til denne siden)

Oppgave 2

Bruk informasjon fra filmen og teksten over filmen, og forklar hvordan det er mulig å ha kulderekord samtidig som gjennomsnittstemperaturen på jorda øker.

Ikke besvart

Drivhuseffekten (Gå til denne siden)

Oppgave 3

Hva tror du skjer med temperaturen på jorda når det blir mer CO2 i atmosfæren. Bruk følgende ord i forklaringa din: varmestråler, absorbsjon, CO2 og temperatur.

Ikke besvart

Klimagassen CO2 (Gå til denne siden)

Oppgave 4

Bruk ordene/setningene du har valgt ut til å lage en beskrivelse av CO2.

Ikke besvart

Oppgave 5

Far sier: CO2 er en naturlig gass. Den er jo ikke farlig. 

Tren på å delta i en samtale om klimaendringer:

Er du enig i denne påstanden? Skriv ditt svar og begrunn med faktaopplysninger fra teksten.

Ikke besvart

CO2 og temperatur de siste 800 000 år (Gå til denne siden)

Oppgave 6

Bruk grafen og finn ut hvilke påstander som er riktige.

Ikke besvart

Oppgave 7

Farmor sier: Det har jo vært høyere temperatur på jorda før.

Tren på å delta i en samtale om klimaendringer:

Er du enig i denne påstanden? Begrunn svaret ditt med informasjon fra grafen.

Ikke besvart

Oppgave 8

Se på grafen, og prøv å lage en forklaring på hva du tror vil skje med temperaturen de neste hundre årene.

Ikke besvart

Oppdater svaret ditt (Gå til denne siden)

Oppgave 9

Har du kommentarer til svaret du ga i oppgave 1? 

Skriv et nytt og forbedret svar der du begrunner om du er enig/uenig i påstandene. Begrunnelsene kan for eksempel være faktaopplysninger eller henvisning til kilder som du finner i tekster, grafer og animasjoner i programmet.

Ikke besvart

Fordypningsoppgaver (Gå til denne siden)

Klimaet på jorden blir påvirket på mange måter, både naturlige og menneskeskapte. Naturlige påvirkninger er for eksempel høy solaktivitet og vulkanutbrudd. Menneskeskapte påvirkninger er for eksempel utslipp av ulike klimagasser.

Se filmen: Hva varmer egentlig opp kloden? Svar deretter på oppgavene nedenfor.

Fordypningsoppgave 1

Hvordan påvirker solaktiviteten temperaturen på jorda?

Ikke besvart

Fordypningsoppgave 2

Hvordan påvirker vulkanutbrudd temperaturen på jorda?

Ikke besvart

Fordypningsoppgave 3

Hvordan har naturlige faktorer som solaktivitet og vulkanutbrudd påvirket temperaturen på jorda siden 1880?

Ikke besvart

Konsekvenser (Gå til denne siden)

Oppgave 10

Det er lett å tenke at det er fint med høyere temperaturer i Norge. Men hvilke negative konsekvenser tenker du dette gir for oss som bor i Norge? Hva med andre deler av verden? 

Ikke besvart

Værvarsel for 2050 (Gå til denne siden)

Oppgave 11

Hvordan er værvarselet i 2050 for området du bor i?

Ikke besvart

Oppgave 12

Hva er forskjellen på dette værvarslet og værvarsel du er vant med rundt juletider?

Ikke besvart

Observer satellittbilder (Gå til denne siden)

Oppgave 13

Beskriv forskjellen på bildene fra 2018 og 2019.

Ikke besvart

Oppgave 14

Hvilke konsekvenser tror du været sommeren 2018 hadde for bønder i Gjøvik og Ringsaker og for folk i Oslo-området? 

Ikke besvart

Hendelser knyttet til klimaendringer (Gå til denne siden)

Oppgave 15

Sommeren 2018 var tørr og varm. Har du opplevd eller hørt om andre hendelser som kan være knyttet til klimaendringer? I så fall hvilke?

Ikke besvart

Havnivåstigning (Gå til denne siden)

Oppgave 16

Bruk kartet, og finn ut hvilken av disse byene som vil blir minst rammet av havnivåstigning?

Ikke besvart

Oppgave 17

Bruk en søkemotor (f.eks. Google), og finn ut hvor mange innbyggere det bor i byen Shanghai og forstedene rundt.

Ikke besvart

Oppgave 18

Hvilke konsekvenser tror du havnivåstigning har for innbyggerne i Shanghai?

Ikke besvart

Hvem vinner? (Gå til denne siden)

Oppgave 19

Klimaendringene fører blant annet til at høyfjellet i Norge er i endring. Det er blitt varmere, mer skog, mindre snø og tregrensa trekker oppover. Hvem tror du vinner kampen om mat og leveområder når klimaet endrer seg? Fjellreven eller rødreven?

Ikke besvart

Oppdater svaret ditt (Gå til denne siden)

Oppgave 20

Har du kommentarer til svaret du ga i oppgave 10? 

Skriv et nytt og forbedret svar som du begrunner med observasjoner og faktaopplysninger. 

Ikke besvart

Fordypningsoppgaver (Gå til denne siden)

Fordypningsoppgave 4

Bruk Klimakart 2100, og finn ut hvordan klimaet blir i området du bor i.

Ikke besvart

Fordypningsoppgave 5

I filmen Dyreliv på Svalbard kan du se at sel og isbjørn er arter som blir hardt rammet av klimaendringene. Hvorfor tror du polare økosystemer er mer sårbare for klimaendringer enn økosystemer i andre deler av verden?

Ikke besvart

Hvordan redusere CO2-utslipp? (Gå til denne siden)

Oppgave 21

Hva mener du vi kan gjøre for å redusere CO2-utslipp? Foreslå tre tiltak.

Ikke besvart

Moss–Tønsberg (Gå til denne siden)

Oppgave 22

Fotomontasje fra Google Maps

Tim bor i Moss og skal besøke kjæresten sin i Tønsberg. Han kan velge mellom følgende reisemåter:

  • Ferge Moss–Horten kombinert med sykkel Horten–Tønsberg
  • Tog Moss–Tønsberg (via Oslo)
  • Elbil Moss–Tønsberg (via Oslofjord-tunellen ved Drøbak)

Fyll ut tabellen nedenfor ved hjelp av kartet og tabellen for CO2-utslipp som du fikk fram i oppgaven over.

Ikke besvart

Oppgave 23

Hvilke reisemåte vil du anbefale? Tenk både på CO2-utslipp, reisetid og komfort.

Ikke besvart

Oppgave 24

Hvordan kan vi få flere til å velge reisemåten med lavest CO2-utslipp? Tenk både på kostnader, reisetid og komfort.

Ikke besvart

CO2-utslipp fra produkter (Gå til denne siden)

Oppgave 25

Vi bør velge produkter som har god kvalitet og som er produsert på en bærekraftig måte. Hvordan kan vi som forbrukere bruke makta vår til å påvirke produsenter og butikker til å tilby slike produkter?

Ikke besvart

CO2-utlipp fra matproduksjon (Gå til denne siden)

Oppgave 26

Hvorfor tror du produksjon og transport av norske epler gir mindre CO2-utslipp enn epler importert fra Italia?

Ikke besvart

Oppgave 27

Hvorfor tror du produksjon og transport av norske tomater gir mer CO2-utslipp enn importerte?

Ikke besvart

Oppgave 28

Produksjon av storfekjøtt gir mer CO2-utslipp enn for kyllingkjøtt. Hvorfor tror du det er slik?

Ikke besvart

Jordbær (Gå til denne siden)

Oppgave 29

To av utfordringene med mat er transport og at vi kaster for mye som kunne ha vært spist. Hva kunne personene i filmen som kjøpte jordbærkurven gjort for å redusere utslipp av CO2

Ikke besvart

Oppgave 30

Hvordan kan vi påvirke butikkene til å selge klimasmart mat?

Ikke besvart

Lag din egen tegneserie (Gå til denne siden)

Oppgave 31

Alle må ta ansvar og bidra til å redusere CO2-utslippene våre. De tre ungdommene i tegneserien skal komme med tre klimasmarte tiltak for å redusere utslippene. Ett forslag skal være knyttet til hva han/hun personlig skal gjøre, ett forslag skal være knyttet til hva butikker kan gjøre og ett forslag skal være knyttet til hva kommunen kan gjøre. 

Ikke besvart