Moss–Tønsberg

Oppgave 22

Fotomontasje fra Google Maps

Tim bor i Moss og skal besøke kjæresten sin i Tønsberg. Han kan velge mellom følgende reisemåter:

  • Ferge Moss–Horten kombinert med sykkel Horten–Tønsberg
  • Tog Moss–Tønsberg (via Oslo)
  • Elbil Moss–Tønsberg (via Oslofjord-tunellen ved Drøbak)

Fyll ut tabellen nedenfor ved hjelp av kartet og tabellen for CO2-utslipp som du fikk fram i oppgaven over.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 23

Hvilke reisemåte vil du anbefale? Tenk både på CO2-utslipp, reisetid og komfort.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 24

Hvordan kan vi få flere til å velge reisemåten med lavest CO2-utslipp? Tenk både på kostnader, reisetid og komfort.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.