Hvordan redusere CO2-utslipp?

Oppgave 21

Hva mener du vi kan gjøre for å redusere CO2-utslipp? Foreslå tre tiltak.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.