Fordypningsoppgaver

Fordypningsoppgave 4

Bruk Klimakart 2100, og finn ut hvordan klimaet blir i området du bor i.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Fordypningsoppgave 5

I filmen Dyreliv på Svalbard kan du se at sel og isbjørn er arter som blir hardt rammet av klimaendringene. Hvorfor tror du polare økosystemer er mer sårbare for klimaendringer enn økosystemer i andre deler av verden?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.