Oppdater svaret ditt

Oppgave 9

Har du kommentarer til svaret du ga i oppgave 1? 

Skriv et nytt og forbedret svar der du begrunner om du er enig/uenig i påstandene. Begrunnelsene kan for eksempel være faktaopplysninger eller henvisning til kilder som du finner i tekster, grafer og animasjoner i programmet.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.