Klimagassen CO2

Oppgave 4

Bruk ordene/setningene du har valgt ut til å lage en beskrivelse av CO2.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Oppgave 5

Far sier: CO2 er en naturlig gass. Den er jo ikke farlig. 

Tren på å delta i en samtale om klimaendringer:

Er du enig i denne påstanden? Skriv ditt svar og begrunn med faktaopplysninger fra teksten.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.