Er du enig eller uenig?

Oppgave 1

Her er tre påstander fra tegneserien:

  • Make peace not CO2.
  • CO2 er en naturlig gass. Den er jo ikke farlig.
  • CO2 har ikke noe med temperatur å gjøre.

Er du enig eller uenig i disse påstandene? Begrunn svaret.

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.