Fordypningsoppgaver

Klimaet på jorden blir påvirket på mange måter, både naturlige og menneskeskapte. Naturlige påvirkninger er for eksempel høy solaktivitet og vulkanutbrudd. Menneskeskapte påvirkninger er for eksempel utslipp av ulike klimagasser.

Se filmen: Hva varmer egentlig opp kloden? Svar deretter på oppgavene nedenfor.

Fordypningsoppgave 1

Hvordan påvirker solaktiviteten temperaturen på jorda?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Fordypningsoppgave 2

Hvordan påvirker vulkanutbrudd temperaturen på jorda?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.

Fordypningsoppgave 3

Hvordan har naturlige faktorer som solaktivitet og vulkanutbrudd påvirket temperaturen på jorda siden 1880?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.