Arbeidsbok

Er du enig eller uenig i påstand 1? (Gå til denne siden)

Oppgave 1A

Her er en påstand fra tegneserien:

  • CO2 er en naturlig gass. Den er jo ikke farlig.

Er du enig eller uenig i påstanden? Begrunn svaret.

Ikke besvart

Er du enig eller uenig i påstand 2? (Gå til denne siden)

Oppgave 1B

Her er en annen påstand fra tegneserien:

  • CO2 har ikke noe med temperatur å gjøre.

Er du enig eller uenig i påstanden? Begrunn svaret.

Ikke besvart

Kulderekord (Gå til denne siden)

Oppgave 2

Forklar hvorfor vi kan registrere rekordlave temperaturer samtidig som gjennomsnittstemperaturen på jorda øker. Bruk informasjon i filmen og innledningsteksten til filmen i forklaringa din.

Ikke besvart

Drivhuseffekten (Gå til denne siden)

Oppgave 3

Hva skjer med gjennomsnittstemperaturen på jorda hvis CO2-konsentrasjonen i atmosfæren øker?

Ikke besvart

Klimagassen CO2 (Gå til denne siden)

Oppgave 4

Beskriv CO2 ved å bruke ordene/setningene du flyttet til den grønne boksen ovenfor.

Ikke besvart

Oppdater svaret ditt (Gå til denne siden)

Oppgave 5

Skriv et nytt og forbedret svar der du begrunner om du er enig/uenig i påstanden. En god begrunnelse inneholder relevante faktaopplysninger. Bruk det du har lært så langt i programmet.

Ikke besvart

CO2 og temperatur de siste 800 000 år (Gå til denne siden)

Oppgave 6

Beskriv hvordan du tror gjennomsnittstemperaturen på jorda vil være de neste hundre årene. Begrunn svaret ditt ved å bruke informasjon fra grafene ovenfor.

Ikke besvart

Oppdater svaret ditt (Gå til denne siden)

Oppgave 7

Skriv et nytt og forbedret svar der du begrunner om du er enig/uenig i påstanden. Begrunnelsen bør inneholde informasjon fra grafene ovenfor.

Ikke besvart

Vurder svarene (Gå til denne siden)

Oppgave 8

En elev begrunnet svarene sine slik i oppgave 1A og oppgave 5.

Oppgave 1A: CO2 er ikke farlig fordi vi puster det ut.

Oppgave 5: CO2 er en naturlig gass som er farlig til en viss grad. For mye COøker drivhuseffekten. Dette gjør at jorda blir varmere, og vi får klimaendringer.

Hva er den faglige forskjellen på svarene? Gi tilbakemelding til eleven.

Ikke besvart

Fordypningsoppgaver (Gå til denne siden)

Klimaet på jorden blir påvirket av både naturlige og menneskeskapte faktorer. Naturlige påvirkninger er for eksempel høy solaktivitet og vulkanutbrudd. Menneskeskapte påvirkninger er for eksempel utslipp av ulike klimagasser.

Se filmen: Hva varmer egentlig opp kloden? Svar deretter på oppgavene nedenfor.

Fordypningsoppgave 1

Hvordan påvirker solaktiviteten gjennomsnittstemperaturen på jorda?

Ikke besvart

Fordypningsoppgave 2

Hvordan påvirker vulkanutbrudd gjennomsnittstemperaturen på jorda?

Ikke besvart

Konsekvenser (Gå til denne siden)

Oppgave 9

Det er lett å tenke at det er fint med høyere temperaturer i Norge, men hvilke negative konsekvenser kan dette ha for oss? Hva med andre deler av verden?

Ikke besvart

Værmelding for 2050 (Gå til denne siden)

Oppgave 10

Hvordan blir været i 2050 der du bor i følge denne værmeldingen?

Ikke besvart

Oppgave 11

Hva er forskjellen på været i denne meldingen og været du vanligvis er vant til i august?

Ikke besvart

Observer satellittbilder (Gå til denne siden)

Oppgave 12

Beskriv forskjeller på bildene fra 2018 og 2019.

Ikke besvart

Oppgave 13

Beskriv noen konsekvenser av været sommeren 2018 for landbruket.

Ikke besvart

Oppgave 14

Beskriv andre konsekvenser av været sommeren 2018.

Ikke besvart

Havnivået stiger (Gå til denne siden)

Oppgave 15

I hvilken by blir minst av arealet dekt av vann i 2050 dersom utslipp av klimagasser fortsetter som i dag? Bruk kartet.

Ikke besvart

Oppgave 16

Hvor mange innbyggere er det i Shanghai og forstedene rundt? Bruk en søkemotor (f.eks. Google).

Ikke besvart

Oppgave 17

Hvilke konsekvenser vil stigende havnivå kunne ha for innbyggere i Shanghai?

Ikke besvart

Hvem vinner? (Gå til denne siden)

Oppgave 18

Klimaendringer gjør at økosystemer i høyfjellet er i endring. For eksempel blir det mindre snø og mer skog høyere opp i fjellet. Tror du fjellreven eller rødreven mestrer klimaendringene i fjellet best?

Ikke besvart

Oppdater svaret ditt (Gå til denne siden)

Oppgave 19

Legg til to nye konsekvenser av klimaendringer for Norge og to for andre deler av verden.

Ikke besvart

Fordypningsoppgaver (Gå til denne siden)

Fordypningsoppgave 3

Hvordan blir klimaet i fremtiden der du bor? Bruk Klimakart 2100.

Ikke besvart

Fordypningsoppgave 4

I filmen Dyreliv på Svalbard kan du se at ringselen og isbjørnen blir hardt rammet av klimaendringer. Forklar hvorfor polare økosystemer er mer sårbare for klimaendringer enn andre økosystemer.

Ikke besvart

Hvordan redusere CO2-utslipp? (Gå til denne siden)

Oppgave 20

Hva mener du vi kan gjøre for å redusere CO2-utslipp? Foreslå tre tiltak.

Ikke besvart

Moss–Tønsberg (Gå til denne siden)

Oppgave 21

Fotomontasje fra Google Maps

Tim bor i Moss og skal besøke kjæresten sin i Tønsberg. Han kan velge mellom følgende reisemåter:

  • ferge Moss–Horten kombinert med sykkel Horten–Tønsberg
  • tog Moss–Tønsberg (via Oslo)
  • elbil Moss–Tønsberg (via Oslofjordtunnelen ved Drøbak)

Fyll ut tabellen nedenfor ved hjelp av informasjon i kartet og i tabellen over CO2-utslipp som du fikk fram i oppgaven ovenfor.

Ikke besvart

Oppgave 22

Hvilken reisemåte vil du anbefale på strekninga Moss–Tønsberg? Begrunn svaret ditt med CO2-utslipp, reisetid og komfort.

 

Ikke besvart

Oppgave 23

Hvordan kan vi få flere til å velge reisemåten med lavest CO2-utslipp?

Ikke besvart

CO2-utslipp og ulike produkter (Gå til denne siden)

Oppgave 24

Hvordan kan vi som forbrukere påvirke produsenter og butikker til å tilby produkter som er produsert på bærekraftig måte og har høy kvalitet slik at de varer lenge?

Ikke besvart

CO2-utslipp og mat (Gå til denne siden)

Oppgave 25

Hvorfor tror du produksjon og transport av norske epler gir mindre CO2-utslipp enn epler importert fra Italia til Norge?

Ikke besvart

Oppgave 26

Hvorfor tror du storskalaproduksjon og transport av norske tomater gir mer CO2-utslipp enn tomater som er importert fra Italia til Norge?

Ikke besvart

Oppgave 27

Hvorfor tror du produksjon av storfekjøtt gir mer CO2-utslipp enn produksjon av kyllingkjøtt?

Ikke besvart

Langreist jordbær (Gå til denne siden)

Oppgave 28

To utfordringer ved omsetting av mat er lang transportvei og at vi kaster for mye av den. Hva kunne personene som kjøpte jordbærkurven i filmen gjort for å redusere utslippet av klimagasser?

Ikke besvart

Oppgave 29

Hvordan kan forbrukere påvirke butikkene til å selge klimasmart mat?

Ikke besvart

Lag din egen tegneserie (Gå til denne siden)

Oppgave 30

Alle må ta ansvar og bidra til å redusere CO2-utslippene. De tre ungdommene i tegneserien skal foreslå tiltak for å redusere utslippet. Ett forslag skal være knyttet til hva han/hun selv kan gjøre, ett forslag skal være knyttet til hva butikker kan gjøre, og ett forslag skal være kommunalt.

Skriv først inn forslagene i svarboksen og deretter på papirversjonen av tegneserien.

Utskriftsversjon av tegneserie (pdf)

Ikke besvart