Hva skjer?

Gamle program fjernet

De gamle Viten-programmene ble laget med Adobe Flash, en teknologi som ble avviklet etter 2020. Disse programmene er derfor ikke lenger tilgjengelig. Programmene som er listet opp på forsiden av viten.no er det som vil fungere fra 2021.

Hva er nytt?

Et nytt program om platetektonikk for ungdomstrinnet ble lagt ut mai 2022.

Et nytt program om radioaktivitet og stråling for Vg1 ble lagt ut desember 2021.

Et nytt program om virus og vaksine for ungdomstrinnet ble lagt ut i juni 2021.

Merk at mye brukte animasjoner og interaktive oppgaver fra gamle programmer ligger under "Animasjoner og oppgaver".

Som en erstatning for programmet Ernæring og helse vil vi anbefale undervisningsopplegget Bærekraftig kosthold på naturfag.no.

Hva kommer?

Vi holder på å lage et nytt program om evolusjon. Dette programmet kommer i 2023.