Tekniske krav

For å bruke de gamle Viten-programmene må Adobe Flash Player være installert (gratis) og nettleseren bør godta sprettoppvindu på viten.no.

Merk! Adobe Flash Player støttes ikke på iPhone og iPad, men nettleseren Puffin kan til en viss grad få det til å fungere.

Adobe Flash Player

Flash er en teknologi som er under utfasing , men det skal fortsatt fungere til rundt 2020. Ulike nettlesere har begynt å legge inn litt flere terskler for at Flashplayer skal aktiveres. Mer informasjon om hvordan installere og aktivere Flashplayer i ulike nettlesere finner du på: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
NB! På skolens datamaskiner må antakelig IKT-ansvarlig installere Flash Player.

Illustration