Tekniske krav

For å bruke Viten-programmene må Adobe Flash Player være installert (gratis) og nettleseren bør godta sprettoppvindu på viten.no.

Merk! Adobe Flash Player støttes ikke på iPhone og iPad, men nettleseren Puffin kan til en viss grad få det til å fungere.

Adobe Flash Player

Flash er en teknologi som er under utfasing , men det skal fortsatt fungere til rundt 2020. Ulike nettlesere har begynt å legge inn litt flere terskler for at Flashplayer skal aktiveres. Mer informasjon om hvordan installere og aktivere Flashplayer i ulike nettlesere finner du på: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
NB! På skolens datamaskiner må antakelig IKT-ansvarlig installere Flash Player.

Sprettoppvindu (pop-up)

I Viten-programmene åpnes som regel de skriftlige oppgavene i egne vindu slik at du kan gå tilbake til andre sider mens du jobber med svaret. Siden sprettoppvindu har blitt brukt mye til å vise reklame på Internett har det blitt vanlig å ha blokkeringsfunksjon på maskinene. De fleste nye nettlesere har blokkeringsfunksjon innebygd, men det er også mange andre tilleggsprogrammer som har denne funksjonen. Eksempler på slike programmer kan være Google-verktøylinjen og Norton Internet Security. Bruker du slike programmer må du stille dem inn slik at de godtar sprettoppvindu på viten.no.

Illustration