Hva skjer?

Gamle program fjernet

De gamle Viten-programmene ble laget med Adobe Flash, en teknologi som ble avviklet etter 2020. Disse programmene er derfor ikke lenger tilgjengelig. Programmene som er listet opp på forsiden av viten.no er det som vil fungere fra 2021.

Hva er nytt?

En revidert versjon av Klimaendringer ble lagt ut i januar 2021.

Under "Animasjoner og oppgaver" har vi lagt ut en ny del som handler om fotosyntese, celleånding og karbonkretsløp. Dette er innhold som er tilpasset ungdomstrinnet.

Merk at mye brukte animasjoner og interaktive oppgaver fra gamle programmer ligger under "Animasjoner og oppgaver".

Som en erstatning for programmet Ernæring og helse vil vi anbefale undervisningsopplegget Bærekraftig kosthold på naturfag.no.

Hva kommer?

Til våren kommer et nytt program om virus og vaksine for ungdomstrinnet. Vi holder også på med et nytt program om radioaktivitet og stråling for Vg1.

De gamle programmene Norge blir til, Platetektonikk og Olje er ikke lenger tilgjengelig fordi de ble laget med Flash. Vi kommer på sikt til å lage nye programmer eller oppdatere mye brukt animasjoner fra disse programmene.

Illustration