Registreringsskjema for lærer

Hvis du har Feide-id, gå rett til Feide-pålogging

Viten er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Elevenes svar og læreres kommentarer vil kunne bli lest av forskere tilknyttet senteret. Dataene vil i så fall være anonymisert for forskerne.

Vi anbefaler å bruke e-postadressen din som brukernavn.
Hvis du ikke har e-postadresse eller ikke vil bruke den, kan du oppgi et brukernavn som f.eks. olavhansen.
Du kan senere legge til en e-postadresse.
Passordet må være på 6-20 tegn.
Lærerillustrasjon