Om Viten

Viten er et prosjekt som utvikler undervisningsprogrammer i realfag på Internett og forsker på bruken av dem i norsk skole. Målgruppen er elever i grunnskolen og videregående skole. Viten ble etablert av Doris Jorde og Alex Strømme i 1999 som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet (NTNU). Høsten 2003 ble drifting av Viten og utvikling av nye programmer lagt under Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen ønsker gjennom Viten å bringe fram gode eksempler på digitale læringsressurser i naturfag.

Hovedmålene med Viten-programmene er at ungdommer skal lære om naturvitenskapens prosesser og produkter og å skape interesser for realfag. Å lære om naturvitenskap innebærer å bli introdusert for naturvitenskapens begreper, konvensjoner, lover, teorier, prinsipper og hvordan man jobber innen naturvitenskap. Dette innebærer også å anerkjenne hvordan denne kunnskapen kan brukes i samfunnsmessige, teknologiske og miljømessige sammenhenger.

Prosjektledere: Wenche Erlien og Øystein Sørborg.

 

Illustration