Om Viten

Viten er et prosjekt ved Naturfagsenteret som utvikler nettbaserte undervisningsprogrammer i naturfag. Målgruppen er elever på ungdomstrinn og videregående skole. I hvert program utforsker elevene et naturvitenskaplig tema som for eksempel gentesting, klimaendringer eller kvantefysikk.

En del av programmene starter med et oppdrag som elevene skal løse og en rammehistorie som følger dem gjennom programmet. Den naturfaglige informasjonen blir presentert på ulike måter gjennom for eksempel animasjoner, fagtekster, filmer og figurer. Underveis skal elevene løse ulike aktiviteter, flervalgsoppgaver, klikk-og-dra-oppgaver og åpne oppgaver. Elevenes svar på åpne oppgaver blir lagret i en elektronisk arbeidsbok. Lærerne kan gi tilbakemelding på disse svarene. Programmene legger opp til utforskende arbeidsmetoder, kritisk tenkning, bruk av grunnleggende ferdigheter og underveisvurdering, som sammen skal bidra til dybdelæring hos elevene.

Alle programmene blir utviklet i tett samarbeid med aktuelle fagmiljøer og gjennom utprøvinger i klasserommet.

Viten ble etablert av Doris Jorde og Alex Strømme i 1999 som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU). Høsten 2003 ble Viten-prosjektet lagt under Naturfagsenteret. Naturfagsenteret ønsker gjennom Viten å bringe fram gode eksempler på digitale læringsressurser i naturfag.

Prosjektledere: Wenche Erlien og Øystein Sørborg.

Kontaktpunkt for databehandleravtaler: post@viten.no