Registreringsskjema for elev

Hvis du har Feide-id, gå rett til Feide-pålogging

Når du registrerer deg på viten.no, kan læreren din lese og kommentere alle svarene dine. Svarene vil også kunne bli lest av forskere tilknyttet Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Svarene vil i så fall være anonymisert for forskerne.

Vi anbefaler å bruke e-postadressen din som brukernavn.
Hvis du ikke har e-postadresse eller ikke vil bruke den, kan du oppgi et brukernavn som f.eks. olavhansen.
Du kan senere legge til en e-postadresse.
Hvis du har fått en klassekode av læreren din, oppgi denne. Hvis du ennå ikke har fått en kode, kan du melde deg inn i en klasse senere.
Elevillustrasjon