Født: 29.6.1833
Død: 13.1.1900

Peter Waage

Massevirkningsloven er den eneste enkle naturlov stilt opp av nordmenn, og de to opphavsmennene Peter Waage og Cato M. Guldberg nevnes naturlig nok i norske skolebøker i kjemi.
Waage (t.v.) og Guldberg.Waage (t.v.) og Guldberg.

Peter Waage ble født på Hidra utenfor Flekkefjord. Faren var gårdbruker og skipsfører og moren hans første lærer. Som gutt samlet han på mineraler, planter og insekter. Etter folkeskolen reiste Peter til slektninger i Bergen for å gå på katedralskolen. I 1854 avla han examen artium i Christiania og begynte så å studere medisin. Etter førsteavdeling skiftet han over til kjemi og mineralogi.

I 1858 mottok Waage Kronprinsens gullmedalje for en oppgave om oksygenholdige syregrupper i organisk kjemi og var medforfatter på et hefte om krystallografi. I 1859 fikk han et universitetsstipend, og studerte i ett år kjemi i Tyskland og Frankrike. I 1861 ble Waage universitetslektor og i 1866 professor – den eneste professoren i kjemi ved universitetet i Christiania.

Waages navn er nært knyttet til Cato M. Guldbergs. De var ikke bare venner, men også ”dobbeltsvogre”. De giftet seg med to døtre av kirke- og undervisningsminister Hans Riddervold, som også var Guldbergs onkel. Da Waages første kone døde, giftet Waage seg på nytt (i 1869) og da med Guldbergs søster Mathilde.

I 1862 begynte Waage og Guldberg å studere likevekter og hastigheten i kjemiske reaksjoner. Waage var kjemiker og gjorde de fleste eksperimentene, mens Guldberg var matematiker og foretok beregningene. I 1864 presenterte de unge forskerne, gjennom tre foredrag i det Videnskabs-Selskabet, sine studier av og lovene for ”affiniteten”, men uten særlig respons. Heller ikke da foredragene ble trykket på norsk året etter eller da teorien ble publisert på fransk i 1867, ble arbeidet lagt merke til. Så i 1978 utledet van’t Hoff loven på annen måte uten å kjenne til nordmennenes arbeid. Men da Guldberg og Waage i 1884 publiserte arbeidet sitt for tredje gang, da i et tysk tidskrift, ble de to akseptert som opphavsmenn til massevirkningsloven.

Waage utviklet metoder for industriell fremstilling av krutt for Nittedal kruttverk, av fiskemel (”professor Waages fiskemel” for fabrikk i Vardø) og av hermetisert melk. Waage, som var avholdsmann ivret for å endre beskatningen av øl slik at den skulle bestemmes av alkoholinnholdet og utarbeidet samtidig en metode til å vurdere alkoholprosenten ut fra kokepunktet for øl. Først 12 år etter hans død ble dette gjennomført i Norge. Peter Waage var formann i Norges Kristelige Ungdomsforbund fra det ble stiftet i 1880 til han døde. Videre var han formann i Polyteknisk forening noen år og ledet kjemikergruppen i foreningen.

Kilder

 Ordforklaringer

Massevirkningsloven –

Massevirkningsloven kan vi bruke til å beregne konsentrasjoner av reagerende stoffer og produkter i en reaksjon ved likevekt. Den uttrykkes matematisk.
Er skrevet av
Vivi Ringnes