Født: 29.10.1866
Død: 21.6.1940

Sam (Samuel) Eyde

Sam Eyde er av de største industribyggerne i norsk historie. Birkeland og Eydes metode for å bruke nitrogenet i luften til gjødselproduksjon var starten på Norsk Hydro.

Sam Eyde, Foto: HydroSam Eyde, Foto: Hydro

Sam Eyde ble født i Arendal i 1866. Han tok militær utdannelse i Oslo og eksamen som bygningsingeniør i Berlin i 1891. Deretter arbeidet han noen år i Tyskland med utbygging av jernbanestasjoner og havner og vant sammen med tyskeren Gleim en konkurranse om stasjonsutbygging i Kristiania. De opprettet et ingeniørfirma i 1897. Året etter startet Eyde sitt eget ingeniørfirma i Kristiania. Også det fikk en rekke oppdrag.

I 1902 skaffet Eyde seg kontroll over Rjukanfossen som da var Norges største turistattraksjon. Med svenske kapitalinteresser i bakhånd fikk han rettigheter til fosser også ved Arendal og på Notodden. Eydes visjon var å bruke vannkraften til industrielle formål. Han visste at det ved Niagara-fallene var forsøk i gang på å lage salpeter av luftens nitrogen.

13. februar 1903 møtte Eyde professor Kristian Birkeland i et selskap. Han fortalte om vannkraftrettighetene og eksperimentene i utlandet og ytret ønsket om verdens største lyn. "Det kan jeg skaffe Dem!" sa Birkeland og skildret den svære flammen som hadde oppstått ved en feil da hans elektriske kanon ble demonstrert på universitetet noen dager tidligere. Allerede en uke etterpå søkte Birkeland og Eyde i fellesskap patent på å anvende Birkelands lysbue til industriell fremstilling av nitrogenmonoksid. Eyde satte i gang med å skaffe penger, mens Birkeland eksperimenterte. I mai flyttet de forsøkene til en fabrikk og fikk flere medhjelpere. I august ble den første salpetersyren produsert. I ett år fortsatte forsøkene - døgnet rundt, på nye steder, med mer elektrisk energi og i stadig forbedrete ovner. Høsten 1904 planla de å bygge en prøvefabrikk på Notodden, men svenske og franske banker krevde først en vurdering av forsøksdriften og av om metodene og vannkraftforholdene holdt for lønnsom kommersiell drift. En internasjonal vitenskapskommisjon uttalte seg meget positivt, og 2. desember 1905 ble Norsk Hydro konstituert med Sam Eyde som generaldirektør.

Eyde hyret landet fremste arkitekter til å tegne produksjonsbygninger og boliger av god standard. Nord-Europas første taubane ble anlagt for å bringe folk opp i solen. Idyll var det likevel ikke. Birkeland og Eyde kranglet om hvem som skulle presentere oppfinnelsen i Vitenskapsakademiet og få æren for den. Maktkampen fortsatte i mange år.

I 1912 medvirket Eyde til opprettelsen av det senere DNN Aluminium i Arendal og av Arendal Smelteverk for fremstilling av silisiumkarbid. Fabrikkstedet ble i 1913 døpt Eydehavn. I 1917 sluttet Eyde som generaldirektør i Hydro. Bedriften forlot Birkeland-Eyde-metoden i 1927 og gikk da over til den mindre energikrevende Haber-Bosch-metoden.

Eyde var stortingsrepresentant (H) i 1918–20 og norsk sendemann i Warszawa 1920–23. Han bodde de siste 20 årene i utlandet. I 1939 utga han Mitt liv og mitt livsverk.

Kilder

Norsk Hydro og Kristiania Tekniske Skole

Forestillingen ”Birkeland & Eyde” på Riksteatret

Ordforklaringer

Birkeland-Eyde-metoden –

Med en elektrisk lysbue oppnås så høy temperatur (3000 °C) at luftens nitrogen og oksygen reagerer med hverandre til nitrogenmonoksid: N2 + O2 ↔ 2NO.

(Så kan NO oksideres til NO2 som med vann gir HNO3, og deretter lages kalksalpeter Ca(NO3)2.)

Er skrevet av
Vivi Ringnes