Født: 18.2.1745
Død: 5.3.1827

Alessandro Volta

Alessandro Volta er regnet som en av de største og dyktigste forskere av sin tid. Han konstruerte det første elektriske batteriet (voltasøylen) som leverte stabil elektrisk strøm.

Hans første store bidrag til fysikken var oppfinnelsen av elektroforen i 1775. Denne lagret statisk elektrisitet og besto av en plate laget av terpentin, kvae og voks. Elektroforen kunne bli elektrisk ladet ved å tørke den med en revehale. Når den først var blitt ladet, kunne apparatet gi fra seg gnister i månedsvis.

Alessandro Volta

Volta viste at elektrisk strøm ikke trengte dyrevev, som Galvani og flere med ham hadde foreslått. Han laget den berømte voltasøylen (et batteri) som besto av en søyle med vekselvis sink- og sølvplater atskilt med porøs kartong dyppet i saltvannsoppløsning. Denne oppfinnelsen var den første tilgjengelige stabile strømkilden. Det samme prinsippet blir fortsatt brukt i batterier.

Alessandro Giuseppe Antonio Volta ble født 18. februar 1745 i Como i Italia som den yngste sønn i en adelig familie som var i kirkens tjeneste. Faren hans, den lombardiske adelsmannen Filippo Volta av Como, og mora hans, Maria Maddalena Inzagi, var ikke velsignet med hell. I tillegg til økonomiske vanskeligheter, døde tre av deres ni barn som spedbarn. Alessandro var omtrent 7 år da faren hans døde. Onkelen som var domherre, tok seg av utdannelsen hans. Det ser ut til at han fikk den første opplæringen hjemme. Da han var 15 år, ble han sendt til byens jesuittskole for å studere filosofi og jus.

På 1760- tallet var hele Europa fascinert av elektrisitet, eller det de kalte elektrisk ild, og også Volta vendte oppmerksomheten mot elektrisitet og begynte eksperimentene sine. På grunn av sine oppfinnelser, ble Volta forfremmet til professor i fysikk i Como i 1775. Senere fikk han en tilsvarende stilling ved universitetet i Pavia. I 1795 ble han rektor der.

Det er kjent at Napoleon inviterte Volta til Paris i 1800 slik at Volta kunne demonstrere søylen sin. Keiseren belønnet han med en gullmedalje og pensjon og ga ham tittelen greve.

Selv om Volta kom fra en religiøs familie, levde han ikke asketisk. Det blir sagt at han var en stor og kraftig mann, som forsto mye om kvinners elektrisitet. I følge biografiene hadde han en lang kjærlighetsaffære med en berømt sanger, Marianna Paris. Men hans religiøse brødre, hele familien hans og selve keiseren aksepterte ikke ekteskapet, fordi et yrke som sanger ikke hadde noe godt rykte. I stedet giftet han seg med Teresa Peregrini, som var en rik kvinne og tjue år yngre. De fikk et lykkelig ekteskap. Deres tre sønner var Voltas stolthet og glede.

Volta hadde et bemerkelsesverdig øye for detaljer. En gang da han rodde med venner på Lago Maggiore, stakk han en pinne ned i gjørmebunnen og så at det steg bobler opp til overflaten. Han fanget gassen i en flaske og begynte å studere dens egenskaper. På denne måten oppdaget han gassen metan.

Volta gikk av med pensjon da han var 74 år og bodde da på godset sitt i Como der han døde i 1827. Enheten til elektrisk spenning fikk betegnelsen volt for å ære han.

Ordforklaringer

Statisk elektrisitet –

Elektriske ladninger som ligger i ro på overflaten av et legeme.
Er levert av
European Physical Society