Født: 15.4.1452
Død: 2.5.1519

Leonardo da Vinci

Alle har hørt om den berømte kunstneren Leonardo da Vinci som har skapt flotte malerier. Faktisk var Leonardo også en vitenskapsmann og oppfinner. Han var interessert i mange ulike intellektuelle og praktiske aktiviteter, som å analysere anatomi, mekanikk, matematikk, teknologi, botanikk, geologi, hydrologi og så videre.

Leonardo da Vinci ble født 15. april 1452, som en uekte sønn av Piero da Vinci, en landeier og suksessrik notar, og en fattig landsens kvinne som het Caterina. Rett etter sønnens fødsel giftet Piero seg med datteren i en adelig familie. Leonardo vokste opp på landsbygda der han ble født, i nærheten av den lille byen Vinci i Toscana. Det var der han som barn samlet insekter, slanger, sommerfugler, gresshopper og andre smådyr og satte dem sammen for å lage et stort stygt vesen.

Fra han var liten var Leonardo flink i tegning og musikk. Faren så dette og sendte ham til Andrea del Verrocchio i Firenze. Der lærte han tegning, skulpturering og elementær mekanikk. Unge Leonardo var kjekk og elegant med en fin figur og var også fysisk sterk. Han var omgjengelig og sjarmerte alle rundt seg. Han giftet seg aldri, og hans personlige anliggender diskuteres til og med i dag.

Leonardo da Vinci

Det er kjent at Leonardo i 1482 dro fra Firenze for å tjene hertugen av Milano. Mens han var der, utviklet han hovedsakelig militærteknologi. Samtidig studerte han mekanikk og lysets fysikk. Han lærte seg latin på egen hånd, fordi de fleste gamle vitenskaplige verk bare var tilgjengelige på latin på den tiden. Han fortsatte også med å tegne. Dette var den mest kreative perioden hans, der han blant annet malte det berømte maleriet Nattverden i 1497.

Fra Milano dro Leonardo til Venezia og videre til Firenze, der han arbeidet som sjefsinspektør i militæret. Men favorittaktiviteten var tegning, og på den tiden, i 1503, malte han Mona Lisa.

Til tross for sin kunstneriske aktivitet, sluttet han aldri å studere og undersøke naturen. Han pleide samtidig å ta notater i sine berømte notatbøker. De ble senere funnet, og man så at han hadde brukt speilskrift, tilsynelatende fordi han var venstrehendt.

Noen av notatene og skissene hans har blitt bevart i biblioteker og museer og fra disse, kjenner vi til det vitenskaplige arbeidet hans. For å prøve å løse problemet om mennesket kunne fly, studerte han mennesker og fuglers anatomi. Han studerte vannets bevegelse og lagde planer for å omdirigere elver og bygge kanaler. Videre fant han opp mekaniske systemer som komplekse kraner, trinsesystemer, et undersjøisk pusteapparat, arbeidsbenker og klokker. Først og fremst var han interessert i problemer rundt syn og spredning av lys. Han trodde at lyset ble fordelt på samme måte som bølger fra stein som blir kastet i vannet. Ved å studere egenskapene til et legeme i bevegelse, oppdaget han nesten Newtons lov ved å si at legemet fortsetter å bevege seg like lenge som kraftinntrykket.

Det blir sagt at grunnen til at han aldri publiserte sitt vitenskaplige arbeid var at han aldri fikk orden på manuskriptene. Til tross for hans store vitenskaplige bidrag, blir han først og fremst husket som en stor kunstner. Han døde 2. mai 1519 og etterlot alle sine tegninger og manuskripter til sine venner og elever.

Ordforklaringer

Anatomi –

Læren om planter og dyrs oppbygging og struktur.

Botanikk –

Læren om plantene.

Mekanikk –

Læren om legemers likevekt og bevegelse.

Geologi –

Læren om jordklodens tilblivelse, oppbygging og utviklingshistorie.

Hydrologi –

Læren om vannets egenskaper og dets kretsløp i naturen.
Er levert av
European Physical Society