Født: 15.4.1452
Død: 2.5.1519

topic:basename

data:ingress
data:tekst

Ordforklaringer

Anatomi –

Læren om planter og dyrs oppbygging og struktur.

Botanikk –

Læren om plantene.

Mekanikk –

Læren om legemers likevekt og bevegelse.

Geologi –

Læren om jordklodens tilblivelse, oppbygging og utviklingshistorie.

Hydrologi –

Læren om vannets egenskaper og dets kretsløp i naturen.
Er levert av
European Physical Society