Født: 27.3.1845
Død: 10.2.1923

Wilhelm Röntgen

Wilhelm Röntgen er en berømt tysk fysiker som ble kjent for oppdagelsen av røntgenstråler i 1901.

Han ble født inn i en handelsfamilie i Lennep i Rhinland i Tyskland i 1845. Foreldrene var søskenbarn, og Wilhelm var deres eneste barn.

Röntgen avsluttet den føderale polytekniske skolen i Zürich i 1868, og der tok han doktorgrad. Han ble assistent ved universitetet i Würzburg og etter det assistentprofessor i Strasbourg. Da han var 34 år, ble han professor i fysikk ved universitetet i Giessen. I 1887 ble han bedt om å være fysikkprofessor og direktør for det nye fysikkinstituttet ved universitetet i Würzburg.

Wilhelm Röntgen

Det blir sagt at på merkedagen 8. november 1895 hadde Wilhelm Röntgen pakket inn et pæreformet katodestrålerør med svart kartong. Etter å ha gjort rommet helt mørkt sendte han ladninger med stor fart gjennom røret. Omtrent 1 meter fra røret så han et lysglimt og tente en fyrstikk for å se hvor det kom fra. Han fant da et lite kort dekket med bariumplatinocyanid som var selvlysende, til tross for at det var fullstendig skjermet fra katodestrålerøret med et tykt kartongark. Han skrudde av røret og da stoppet bariumkortet å lyse. Hver gang han skrudde det på, lyste det igjen. Röntgen hadde oppdaget gjennomtrengende stråler som han kalte X, fordi dette var fysikerens vanlige symbol for noe ukjent. Han begynte å studere egenskapene til disse strålene. Flere uker senere holdt han sin første offentlige forelesning om oppdagelsen. På denne forelesningen ba han om lov til å fotografere hånden til en anerkjent eldre anatom. Han godtok det, og da Röntgen senere holdt opp det fremkalte bildet som viste den gamle mannens beinstruktur, brast forsamlingen ut i bravorop.

Denne nyheten gikk over hele verden. Man vet at fire dager etter meldingene om Röntgens eksperimenter, ble røntgenstråler brukt i Amerika for å finne en kule inni et menneskebein. Veldig snart ble røntgenstråler brukt i medisin for å undersøke menneskekroppen på alle mulige måter. Senere ble det funnet ut at overdreven bruk av stråling kunne gi hudforbrenninger, svekket syn og andre skader.

Röntgen tok ikke patent på apparatet sitt og prøvde heller ikke å få noen økonomisk fortjeneste på oppdagelsen sin. Han ga nobelprispengene sine til universitetet i Würzburg for å fremme vitenskapens sak. Strålene han oppdaget ble kalt opp etter ham; røntgenstråler.

Röntgen giftet seg med Bertha Ludig. De fikk ingen egne barn, men de fostret opp Berthas niese. De elsket å klatre i fjellet. Röntgen var også veldig glad i jakt, til tross for at han var fargeblind og dermed hadde problemer med å se dyrene.

Venner husker han som en sterk, ærlig og mektig mann med stor sans for humor og en villighet til å ofre seg for andre mennesker.

Ordforklaringer

Katodestrålerør (røntgenrør) –

Et rør som fungerer som en akselerator for ladede partikler (elektroner). Elektronene blir akselerert av den elektriske spenningen mellom to metallplater i røret. Når elektronene kolliderer med metallplaten, sendes det ut røntgenstråler fra metallplaten.

Anatom –

Person som har utdannelse i anatomi, læren om planter og dyrs oppbygging og struktur.
Er levert av
European Physical Society