Født: 25.4.1900
Død: 15.12.1958

Wolfgang Pauli

Wolfgang Pauli er mest kjent for pauliprinsippet. Han undret seg over hvorfor elektronene i atomer er fordelt i ulike engerginivå utenfor kjernen og framsatte pauliprinsippet som løsningen på dette problemet. Pauliprinsippet gir også en forklaring på oppbyggingen av det periodiske systemet.

Hvis du begynner å studere stoffets struktur, vil du finne ut at det består av atomer. For mange år siden hevdet fysikere at hvert atom må ha en kjerne i sentrum og elektroner som beveger seg i sirkulære baner rundt denne. De oppdaget at bare visse baneradier var tillatte. Elektronene i atomet ønsker å oppta banen som er nærmest kjernen, men faktisk så går ikke alle elektronene i den innerste banen. Spørsmålet er hvorfor?

Wolfgang Pauli

Den originale løsningen ble funnet av Wolfgang Pauli som fant opp en eksklusjonslov eller som den senere ble kalt; Pauliprinsippet til atomstrukturer. Tilstanden til hvert elektron i et atom kan bli definert ved å gi det et unikt sett av fire "kvantetall". To elektroner i samme atom vil aldri ha det samme settet av slike tall eller den samme energitilstanden. For utviklingen av denne bemerkelsesverdige ”gjetningen” fikk han nobelprisen i fysikk i 1945.

Wolfgang Pauli ble født i Wien 25. april 1900. Faren hans var Wolfgang Joseph Pauli som var en lege og biokjemiker. Han ble senere professor ved universitetet i Wien. Hans mor var født Bertha Schültz. Hans gudfar var den kjente fysikeren og filosofen Ernst Mach. Wolfgangs gode evner ble synlige allerede på skolen i Wien. Der ble han tidlig kjent med verkene til Albert Einstein. Han leste disse i hemmelighet under de stort sett kjedelige skoletimene.

I 1918 gikk han ut av den videregående skolen i Wien og begynte ved universitetet i Münich. Han ble undervist av Arnold Sommerfeld, som var en av de største lærere i teoretisk fysikk.

Pauli la snart fram en 250- siders artikkel. De var egentlig en monografi, en introduksjon av Einsteins teori om spesiell og generell relativitet.

Etter å ha tatt doktorgraden ble Pauli tilbudt jobb som assistent ved universitetet i Göttingen. På den tiden begynte Pauli å undre seg over hvorfor elektronene i atomer er fordelt i ulike energinivåer utenfor kjernen. I de neste tre årene arbeidet Pauli med dette spørsmålet ved København universitet og siden i Hamburg. Hans "prinsipp" ble gjort kjent i 1925.

Pauli er også kjent som en som forutså en partikkel uten ladning og masse som kalles nøytron. Denne ble oppdaget i 1956.

I 1928 ble Pauli professor ved det føderale teknologiinstitutt i Zürich. Han ble i denne stillingen til han døde.

Pauli var gift to ganger. Først med Kate Depner og siden med Franciska Bertram. Begge ekteskapene var barnløse.

Pauli ble av kollegene sett på som en morsom og kritisk anlagt person. De skapte en legende som de kalte Paulieffekten; den mystiske ødeleggingen av apparater forårsaket av Paulis blotte nærvær i laboratoriet.

Paulis arbeid ble anerkjent med mange medaljer og priser. Han døde uventet i Zürich 14. desember 1958.

Ordforklaringer

Grunnstoffenes periodesystem –

En systematisk oppstilling av grunnstoffene etter stigende atomnummer, det vil si etter antall protoner i kjernen.
Er levert av
European Physical Society