Født: 14.8.1777
Død: 9.3.1851

Hans Christian Ørsted

Hans Christian Ørsted var en dansk fysiker som oppdaget at en elektrisk strøm lager et magnetisk felt.

Ørsted ble født 14. august 1777 i Rudkøbing på den lille øya Langeland. Han var eldste sønn av en apoteker, Søren Christian Ørsted. Siden etterspørselen etter medisiner var stor, plasserte foreldrene Hans Christian og lillebroren Andres Sandøe hos en lokal, tysk parykkmaker og kona hans for at de kunne få den første undervisningen der. Brødrene lærte seg fort tysk ved å oversette en tysk bibel. Deres intellektuelle evner ble snart tydelige, og naboene gjorde sitt beste for å undervise dem. Da han var 11, begynte Hans Christian å hjelpe faren i apoteket. Selv om de to brødrene hadde lite formell utdanning, begynte de på universitetet i København i 1794. Andres fortsatte for å bli jurist, og Hans valgte en karriere innen naturfilosofi. Ved universitetet studerte Ørsted astronomi/ fysikk, matematikk, kjemi og farmasi.

På den tiden var Ørsted påvirket av filosofien til Immanuel Kant, som mente at alle kreftene i naturen var konsekvensen av to underliggende og grunnleggende tiltrekkings- og frastøtingskrefter. Sannsynligvis førte denne ideen Ørsted til hans viktige oppdagelse av sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme; elektromagnetismen.

Hans Christian Ørsted

I 1797 fikk han en grad i farmasi, og i 1799 skrev han sin doktoravhandling om Kants vitenskaplige ideer. For å fullføre sin vitenskaplige opplæring dro han til Tyskland og Frankrike. Der besøkte han mange steder hvor fysikere og kjemikere arbeidet med elektrisitet. I 1806 ble han tilbudt et professorat i København.

På denne tiden trodde man at elektriske og magnetiske krefter var helt atskilt. Selv om lovene om hvordan de virket hadde mange likheter, tenkte man at deres natur var helt forskjellig. I 1813 foreslo Ørsted at det kunne være en forbindelse mellom elektriske og magnetiske fenomener, men han fant ikke denne sammenhengen eksperimentelt før i 1820.

Mens han foreleste for studentene ved universitetet, la han merke til at et magnetisk kompassnål i nærheten ble forstyrret av en elektrisk strøm som gikk gjennom en veldig tynn platinaledning. I følge hans egne ord gjorde ikke eksperimentet noe sterkt inntrykk på publikummet. Han var heller ikke sikker på at effekten virkelig var den han hadde ventet. Derfor fortsatte han med eksperimenter sommeren 1820 og publiserte resultatene i en kort artikkel på latin. Betydningen av Ørsteds oppdagelse ble innsett med en gang. Oppdagelsen førte raskt Ampère fram til sin beskrivelse av måten en elektrisk strøm produserer et magnetisk felt.

Senere deltok Ørsted i utviklingen av galvanometeret og lyktes med å isolere aluminium. Han var en flink og populær foreleser og brukte mye krefter på populærvitenskap ved å også skrive artikler i populærjournaler. Han brukte også mye tid på sine filosofiske ideer. I sin siste artikkel "Sjelen i naturen" fremsatte han en harmoni mellom ånd og natur. Utgivelsen ble liggende uferdig da han døde 9. mars 1851.

Enheten Ø for styrken til et magnetfelt er oppkalt etter ham. Jordas magnetfelt er omtrent 2Ø.

Ordforklaringer

Galvanometer –

Instrument for måling av svak elektrisk strøm eller spenning.
Er levert av
European Physical Society