Født: 7.11.1878
Død: 27.10.1968

Lise Meitner

Lise Meitner er kjent for å ha vært med på å kartlegge fisjon av uran. Fisjon blir utnyttet i kjernevåpen (atombomber) og i kjerneenergiverk (atomkraftverk).

Lise Meitner ble født i Wien i 1878 som det tredje barnet til Hedwig og Philipp Meitner. Philipp var jurist og en "fritenker" og humanist. Han og Hedwig gjorde hjemmet sitt til en samlingsplass for interessante mennesker som lovgivere, forfattere, sjakkspillere, advokater og så videre. Barna deres vokste dermed opp i en intellektuell atmosfære. Det var til sammen åtte barn i familien. Lise spilte piano fra hun var liten, men hun var særlig nysgjerrig på matematikk og vitenskap. Hun fikk vitnemål i 1892 etter å ha lært seg regnskapsføring, regning, historie, geografi, litt fransk og gymnastikk. Senere begynte hun på den offentlige skolen.

Lise Meitner

Lise tok Matura i 1901 ved det akademiske gymnas som var en gutteskole. Etter det begynte hun ved universitetet i Wien hvor hun sommeren 1905 startet på doktorgraden. I 1907 dro hun til Berlin og ble der i mer enn tretti år. Der deltok hun på Max Plancks forelesninger. Denne berømte fysikeren hadde ikke særlig høye tanker om kvinnelige studenter, men da Lise dukket opp på kontoret, gjorde han et unntak! Der ble Lise med i Otto Hahns forskning på radioaktivitet. De arbeidet under samme tak i tretti år, først sammen og siden selvstendig, som næreste kollegaer og beste venner.

Meitner og Hahn var blant de første som isolerte isotopen protactinium 231, og de studerte kjerneisomeri og betastråling. På 30- tallet (sammen med Strassmann) undersøkte de produktene til nøytronbombardering av uran. Etter at Hahn og Strassmann hadde vist at barium dukket opp i nøytronbombardert uran, belyste Meitner sammen med nevøen Frish de fysiske karakteristikkene av delingen. I januar 1939 foreslo hun betegnelsen fisjon for prosessen. Hun foreslo at tregere nøytroner lettere blir fanget. Meitner var akseptert som en perfekt eksperimentalist. Til hennes egne spredningseksperimenter laget hun et Wilson- tåkekammer som det første i Berlin.

Siden Lise Meitner var jøde, var hun tvunget til å forlate nazi- Tyskland sommeren 1938. Venner hjalp henne med å etablere seg i Sverige. Hun ankom Stockholm uten penger (bankkontoen var sperret i Berlin) og uten å kunne språket. Faktisk var det ingen sympati der for flyktninger fra nazi- Tyskland. Kollegaene så på Meitner som en fremmed, reservert og trist. Likevel bodde og arbeidet Lise i Sverige i 20 år til, fram til hun i 1960 flyttet til Cambridge i England.

Lise ble etter hvert en veldig selvsikker person, som visste nøyaktig hva og hvor hun ønsket å være; en fysiker blant venner. Hennes kapasitet når det gjaldt vennskap var stor, og hun var langt fra sjenert. Hun giftet seg aldri, selv om hun var tiltrekkende og det var mange unge menn rundt henne. I følge hennes egne ord hadde hun bare ikke tid til det.

Bare Hahn og Strassmann fikk nobelprisen i fysikk i 1944 for oppdagelsen av fisjon, noe som av mange sees på som nok et eksempel på kvinnediskriminering. I 1966 fikk de alle tre, Hahn, Meitner og Strassmann, den amerikanske atomenergikommisjonens pris, Enrico Fermi- prisen, for den samme oppdagelsen. Dessverre kunne ikke Meitner delta på seremonien på grunn av dårlig helse. Hun døde mens hun sov, rett etter midnatt 27. oktober 1968, noen få dager før nittiårsdagen sin.

Inskripsjonen på gravsteinen hennes sier: "Lise Meitner: en fysiker som aldri mistet sin menneskelighet".

Ordforklaringer

Fisjonsprosess –

En prosess der en atomkjerne med stor masse blir spaltet til to atomkjerner med mindre masse. Prosessen frigir store mengder energi.
Er levert av
European Physical Society