Født: 12.3.1824
Død: 17.10.1887

Gustav Robert Kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff var den kjente tyske fysikeren som utledet lover om strøm som nå er kjent som Kirchhoffs lover.

Kirchhoffs lover sier at:
1) den totale strømmen som kommer inn i et hvilken som helst punkt i en krets er den samme som den totale strømmen som kommer ut (bevaring av elektrisk ladning)
2) summen av det potensielle fallet over hver motstand i en hvilken som helst lukket løkke i en krets er lik den totale elektromotoriske kraften som virker i den løkken (bevaring av energi).
Dette kan illustreres ved å se for seg et T-formet vannrør. Hvis det kommer én liter vann per minutt inn i det ene røret, kan det ikke komme tre liter per minutt ut av de to andre rørene.

Kirchhoff ble født i Königsberg. Faren hans var kommuneadvokat og hørte til den strengt disiplinerte forsamling av statstjenestemenn. Han så det som en selvfølge at sønnene ville, ut fra deres ulike talenter, følge familiens troskap og tjene den prøyssiske staten.

Gustav Robert Kirchhoff

Etter eksamen fra gymnaset begynte den unge Kirchhoff ved Königsberg universitet. Han formulerte de såkalte Kirchhoffs lover mens han fremdeles var student i 1845.

I 1850 ble han professor i Breslau. Der møtte han en talentfull forsker, Robert Bunsen. Sammen ga de et viktig bidrag til vitenskapen. Samarbeidet mellom disse to fremragende fysikerne fortsatte ved universitetet i Heidelberg der Kirchhoff ledet fysikkavdelingen.

Ved å undersøke flammene til ulike salter med et spektrometer fant de at enhver substans, når den blir varmet opp, gir fra seg lys som har sitt eget unike mønster av spektrallinjer. Denne oppdagelsen ga starten til den spektroskopiske metoden i kjemianalyse. Ved å bruke denne metoden fant de to nye grunnstoff; cesium og rubidium. De studerte også solas spektrallinjer.

Kirchhoffs andre viktige bidrag var at han fant ut at forholdet mellom absorpsjons- og emisjonskrefter for den enkelte bølgelengde må være uavhengig av legemenes vesen ved en gitt temperatur.

I 1875 fikk han en stilling i teoretisk fysikk i Berlin. Han var en fremragende lærer og holdt kurs i matematisk fysikk.

Kirchhoff var gift. Hans første kone døde i 1869 og etterlot ham med to sønner og to døtre. I 1872 giftet han seg for andre gang.

Hans samtidige beskrev ham som en munter person med et imøtekommende sinnelag. En ulykke hadde gjort ham ufør og avhengig av krykker eller rullestol, men dette forandret ikke hans munterhet, og han holdt tålmodig ut den lange sykdomsperioden i de siste årene av livet.

Ordforklaringer

Spektrometer –

Et måleinstrument som danner et spektrum av lys fra en lyskilde. På en skala kan du lese av bølgelengden til spektrallinjene.

Er levert av
European Physical Society