Født: 7.10.1885
Død: 18.11.1962

Niels Bohr

Niels Bohr var en av de mest kjente fysikerne i det 20. århundre og er kjent som grunnleggeren av kvantemekanikken. I 1922 fikk han nobelprisen i fysikk, for hans studium av atomstrukturen og strålingen som ble sendt ut fra atomene.

7. oktober 1885 ble han født inn i den veldig intelligente og glade familien til Christian Bohr og Ellen Adler i København. Niels' far var professor i fysiologi ved universitetet i København og senere viserektor. Niels hadde en eldre søster, Jenny, som senere underviste historie og en yngre bror, Harald, som skulle bli en fremstående matematiker.

I barndommen og også senere i livet, var Niels og Harald nærmest uatskillelige. Ved universitetet spilte begge fotball. Harald spilte også for landslaget og ble berømt som en av Danmarks beste fotballspillere.

Niels Bohr

Som sin første undersøkelse i fysikk valgte Niels en nøyaktighetsmåling av overflatespenningen til vann. Dette fullførte han i 1906, da han fremdeles var student ved universitetet i København, og det ga han en gullmedalje fra vitenskapsakademiet. Etter å ha fullført studiene i København i 1911, dro Bohr til Cambridge og siden til Manchester der fysikeren Ernest Rutherford hadde etablert et produktivt laboratorium. Der la Bohr grunnlaget for sin viktigste vitenskaplige oppdagelse, nemlig atommodellen. Ved å studere det enkleste atomet, hydrogenatomet, og dets linjespektrum, erklærte han at dets elektron bare utstrålte energi når det gikk fra ett tillatt nivå til et nivå med lavere energi. Atomet kan absorbere og gi fra seg energi bare i gitte mengder, kvanter, som tilsvarer energiforskjellen mellom tillatte nivåer.

Bohr dro tilbake til København i 1916 som professor, og i 1920 ble han grunnlegger og direktør av det nylig etablerte institutt for teoretisk fysikk. I 1936 foreslo han en modell for atomkjernen og forklarte fisjonsprosessen der kjernen oppfører seg som en foranderlig væskedråpe. Bohr samlet mange unge kvantefysikere rundt seg som senere kom til å bli viktige.

Bohr giftet seg med Margrethe Norlund. Hun var en perfekt og uvurderlig støtte for mannen, og ekteskapet deres varte i over 50 år. De fikk seks sønner. Bohrs største sorg var da hans eldste sønn døde foran øynene hans i en seileulykke.

Under den andre verdenskrig, i 1943, flyktet Bohr og familien fra det okkuperte Danmark på grunn av trusselen om en forestående arrestasjon. De dro først til Sverige, så med et militærfly til England og til slutt til USA. I USA deltok Niels og sønnen Aage i atombombeprosjektet "Manhattan" i Los Alamos. Da han dro tilbake til København i 1945, engasjerte Bohr seg i fredelige måter å bruke atomenergi på og internasjonal atomkontroll. Han var veldig interessert i filosofi og laget ordet komplementaritet. Han ble beæret med den høyeste utmerkelsen i Danmark, elefantordenen, og valgte ying- yang- symbolet på emblemet.

Bohr var veldig glad i kunst og litteratur. Vennekretsen var stor og omfattet kunstnere, vitenskapsfolk og bekjentskaper fra barndom og ungdom. Han likte å gå på ski og pleide å sykle til instituttet. Sammen med venner eide han en seilbåt.

Bohr var en veldig hyggelig person med et åpent sinn. Alle som kjente til han nevnte følelsen av varmen og godheten som kom fra hans menneskelige og gode vesen.

Ordforklaringer

Fisjonsprosess –

En prosess der en atomkjerne med stor masse blir spaltet til to atomkjerner med mindre masse. Prosessen frigir store mengder energi.

Komplementaritet –

Av komplementær; Utfyllende

Kvantemekanikk –

En gren av kvantefysikken. Mekanikk er læren om legemers likevekt og bevegelse, og kvantemekanikk er læren om bevegelser til partikler på atomnivå.

Kvanteteori/Kvantefysikk –

En teori innenfor fysikk som danner grunnlaget for vår moderne forståelse av atomer. Teorien baseres på at energi utstråles i bestemte ”energipakker” som kalles et kvant eller et foton.
Er levert av
European Physical Society