Født: 7.10.1885
Død: 18.11.1962

topic:basename

data:ingress
data:tekst

Ordforklaringer

Fisjonsprosess –

En prosess der en atomkjerne med stor masse blir spaltet til to atomkjerner med mindre masse. Prosessen frigir store mengder energi.

Komplementaritet –

Av komplementær; Utfyllende

Kvantemekanikk –

En gren av kvantefysikken. Mekanikk er læren om legemers likevekt og bevegelse, og kvantemekanikk er læren om bevegelser til partikler på atomnivå.

Kvanteteori/Kvantefysikk –

En teori innenfor fysikk som danner grunnlaget for vår moderne forståelse av atomer. Teorien baseres på at energi utstråles i bestemte ”energipakker” som kalles et kvant eller et foton.
Er levert av
European Physical Society