Født: 14.3.1879
Død: 18.4.1955

Albert Einstein

Albert Einstein er en av de største fysikere gjennom tidene. Han er gjerne mest kjent for utformingen av relativitetsteorien, og hans bidrag til fysikken gjør at han sees på som grunnleggeren av den teoretiske fysikken i det 20. århundre. Teoriene hans står i sentrum av fysikken.

Albert Einstein

Han ble født 14. mars 1879 i Ulm i Tyskland. Foreldrene var jøder. Snart flyttet familien til en forstad til Münich, der faren, Hermann Einstein, drev en liten elektrokjemisk fabrikk. Familien besto også av Maja, som var ett år yngre enn Albert, og mora, Pauline Koch, som var en karakterfast kvinne som var interessert i musikk. Albert viste ingen tidlige tegn på at han hadde geniale evner. Han snakket sent og for de fleste må han ha virket som en kjedelig liten gutt.

Da Albert var 10 år, begynte han på Luitpold gymnas i Münich, der han brukte mesteparten av tiden på å studere latinsk og gresk grammatikk. Hans interesse for matematikk ble stimulert av onkelen hans hjemme. Da han var omtrent 13 år, ble han oppmerksom på en serie med populære naturvitenskaplige bøker, og disse leste han med stor entusiasme.

Einstein begynte på Zürich polytekniske institutt i 1896. Der fant han fort ut at han av natur var en teoretisk fysiker. Han var i stor grad selvlært og brukte mye tid på å studere arbeidet til de klassiske fysikerne sammen med kjæresten Mileva.

Etter utdannelsen strevde han med å finne arbeid. Han var vikarlærer på en videregående skole og senere var han lærer på en privatskole et år. I 1902 ble han teknisk ekspert ved det sveitsiske patentkontoret. Rett etterpå giftet han seg med Mileva Maric og de fikk to sønner. Selv om ekteskapet startet bra, gikk det til slutt i stykker. Hans neste kone ble slektningen hans Elsa. Etter at hun døde, tok søsteren Maja seg av han.

En av Einsteins første grunnleggende artikler ble utgitt i 1905 og handlet om den molekylære kinetiske varmeteori. Samme år dukket hans store artikkel om lysets egenskaper opp. Denne la grunnlaget for det som nå er kjent som den spesielle relativitetsteorien. Denne teorien beskriver hvordan tiden ser ut til å gå saktere på noe som beveger seg tilnærmet i lysets hastighet og hvordan ingenting kan bevege seg raskere enn lyset. Einstein oppdaget også at materie kan bli omgjort til energi (E=mc²). Dette er energikilden i atombomber og kjernereaktorer.

I 1921 fikk Einstein nobelprisen i fysikk for arbeidet innen teoretisk fysikk og særlig for den kvanteteorietiske utformingen av loven om den fotoelektriske effekten. Pengene ga han til sin fraskilte kone.

I tillegg til fysikk var Einstein glad i musikk. Han spilte fiolin ganske bra, men først og fremst spilte han for å slappe av. Han likte også å seile.

Etter at Hitler kom til makten i 1933, forlot Einstein Tyskland. Fordi han fryktet for livet sitt i Europa, ble han fraktet i en privat yacht fra Belgia til England og dro videre til USA der han bodde til han døde.

Ved begynnelsen av den andre verdenskrig støttet Einstein det amerikanske atombombeprosjektet, men etter at Hiroshima og Nagasaki var blitt angrepet, var Einstein blant dem som erklærte at atombombene aldri skulle ha vært brukt.

I følge de som møtte han, var Einstein en mann fylt med godhet og vennlighet. Han hadde en spesiell sans for humor og var alt annet enn innbilsk.

Ordforklaringer

Kvanteteori/Kvantefysikk –

En teori innenfor fysikk som danner grunnlaget for vår moderne forståelse av atomer. Teorien baseres på at energi utstråles i bestemte ”energipakker” som kalles et kvant eller et foton.

Fotoelektrisk effekt –

Fysisk fenomen der elektroner blir revet løs fra en metalloverflate når denne blir bestrålet. Einstein forklarte fotoelektrisk effekt ved å anta at lys består av lyskvanter (fotoner), og bare fotoner med høy nok energi kan rive løs elektroner fra metallplaten.

Nettressurser

(podkast.nrk.no)

MP3, 26.8 MB

(podkast.nrk.no)

MP3, 26,6 MB

(nobelprize.org)

(en.wikipedia.org)

Er levert av
European Physical Society