Født: 5.12.1901
Død: 1.2.1976

topic:basename

data:ingress
data:tekst

Ordforklaringer

Kritisk masse –

Den minste massen av radioaktivt stoff som må til for å starte en kjernereaksjon.

Kvanteteori/Kvantefysikk –

En teori innenfor fysikk som danner grunnlaget for vår moderne forståelse av atomer. Teorien baseres på at energi utstråles i bestemte ”energipakker” som kalles et kvant eller et foton.

Kvantemekanikk –

En gren av kvantefysikken. Mekanikk er læren om legemers likevekt og bevegelse, og kvantemekanikk er læren om bevegelser til partikler på atomnivå.
Er levert av
European Physical Society