Arbeidsbok

Skriv deg i gang (Gå til denne siden)

Fritz Ahlefieldt-Laurvig, CC BY-NC-ND

Skriveoppgave 1

Hva vet du om gravitasjon?

Ikke besvart

Gravitasjon sett fra to perspektiver (Gå til denne siden)

.

Skriveoppgave 2

Bruk dine kunnskaper i fysikk til å diskutere de to utsagnene og skriv en liten oppsummering av det dere har diskutert. Hvilket perspektiv foretrekker du?

Ikke besvart

Videooppgave: GPS (Gå til denne siden)

Skriveoppgave 3

Se på denne videoen.

I GPS-satellitter må man ta hensyn til både spesiell og generell relativitetsteori. Hvorfor?

Ikke besvart

Diskuter tegneserien (Gå til denne siden)

Bruk deres kunnskaper om generell relativitsteori og diskuter tegneserien.

.

Skriveoppgave 4

Skriv en liten oppsummering av det dere har diskutert.

Ikke besvart