Gravitasjon sett fra to perspektiver

.

Skriveoppgave 2

Bruk dine kunnskaper i fysikk til å diskutere de to utsagnene og skriv en liten oppsummering av det dere har diskutert. Hvilket perspektiv foretrekker du?

Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar.