Velkomen til Kloning

Programmet gir ei innføring i temaet kloning og er organisert rundt kloning av gen, celler, plantar, dyr og menneske. Programmet inneheld animasjonar av PCR og kloning av sauen Dolly, og det set søkjelys på lover og etiske problemstillingar.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Meir informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet