Velkommen til Planter i rommet

Bygg et veksthus ombord i et romfartøy og design en romplante! På veien lærer du om fotosyntese, celleånding, planters formering og romfart.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet