Velkommen til Radioaktivitet

En lastbil kolliderer med en personbil. Du får til opgave som journalist at lave en artikel om ulykken. Men inden du kan skrive artiklen må du først have tilegnet dig en baggrundsviden om grundbegreber indenfor atomfysikken.

Gå gjennom menyen til venstre trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svarene dine i dette programmet liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet