Velkomen til Nordlys

Programmet tek for seg korleis nordlys oppstår, kor og når nordlys kan observerast, og korleis Norge har vore og er eit viktig land i forskinga på dette feltet.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Meir informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet