Velkommen til Radioaktivitet

En lastebil kolliderer på Dovrefjell. I rollen som journalister skal elevene dekke saken. Lasten viser seg å inneholde radioaktivt materiale. Klarer elevene å finne ut hvor dette kommer fra og hvem som er skyldig?

Gå gjennom menyen til venstre trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svarene dine i dette programmet liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet