Velkommen til Genteknologi

Programmet er en innføring i temaet genteknologi med fokus på teknikker og konkrete eksempler.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet