Velkomen til Oppgåver for Fysikk 2

Her blir du utfordra til sjølv å observere hendingar, foreta målingar og gjere berekningar. Merk! Oppgåvene krev stort sett kalkulator.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Meir informasjon om programmet

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet