Velkomen til Dinosaurjakt

De har sommarjobb ved Geologisk museum og reiser rundt i verda saman med dinosaurforskar Jørn Hurum. Undervegs lærer de om dinosaurar, geologiske tidsperiodar, evolusjon og fossildanning. De får også innblikk i korleis forskarar arbeider i felt og laboratorium.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet