Velkomen til Plantar i rommet

Bygg eit veksthus om bord i eit romfartøy og design ein romplante! På vegen lærer du om fotosyntese, celleanding, plantars formeiring og romfart.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet