Velkommen til Helse opp i røyk

Helse opp i røyk er et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som tar for seg konsekvenser av røyking og snusing.

Gå gjennom menyen til venstre trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svarene dine i dette programmet liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet