Velkommen til Fotosyntese (bokmål)

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver til temaet fotosyntese.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet