Velkommen til Oppgaver for Fysikk 2

Her utfordres du til selv å observere hendelser, foreta målinger og gjøre beregninger. Merk! Oppgavene krever stort sett kalkulator.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet