Velkommen til Platetektonikk

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver til temaet platetektonikk.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet