Velkommen til Dinosaurjakt

Dere har sommerjobb ved Geologisk museum og reiser rundt i verden sammen med dinosaurforsker Jørn Hurum. Underveis lærer dere om dinosaurer, geologiske tidsperioder, evolusjon og fossildannelse. Dere får også innblikk i hvordan forskere arbeider i felt og laboratorium.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet