Velkommen til Norge blir til

Norge blir til er et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver om platedrift, landformer, istid og jordarter.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet