Velkomen til Fotosyntese (nynorsk)

Eit nettbasert undervisningsopplegg med animasjonar og interaktive oppgåver om temaet fotosyntese.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Meir informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet