Velkommen til Nordlys (bokmål)

Programmet tar for seg hvordan nordlys oppstår, hvor og når nordlys kan observeres, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet.

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet.

Mer informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utviklet av...

Bruk enkeltelementer fra programmet