Velkomen til Ernæring og helse

Det florerer med velvillige råd om kva vi bør ete for å leve sunt i media, og styresmaktene kjem med kosthaldsråd. For å forstå informasjonen som blir gitt er det viktig å meistre dei viktigaste omgrepa innanfor dette temaet. Korleis er dei ulike næringsstoffa bygd opp? Korleis hentar kroppen ut desse næringsstoffa frå maten, og kva blir dei bruka til?

Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn.
I arbeidsboka blir alle svar du lagrar liggjande samla.

Meir informasjon om programmet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Programmet er utvikla av...

Bruk enkeltelement frå programmet